A+ A A-

Tjänster

tjanster hemsida html m42936d72Kostnadsberäkningar och åtgärdsprogram på stenarbeten som är skyddade eller k-märkta med inriktning på lika utförande eller varsam hantering gällande underhåll med rätt analys av materialval.

Arbetsutföranden på gravar murar golv trappor i sten.

Samröre med beställare och länstyrelse gällande lagskyddade byggnadsminne om användandet av material/stenval samt utförande.

Dokumentation lämnas på material som använts samt utförandet av arbetet.

Vård och underhållsplaner upprättas.

Samverkan med ett nätverk bestående av materialexpertis på analyser samt leverantör av sten lika den befintliga. Plåtarbeten, smide, gjutjärn, förgyllningar samt målning. Allt enligt tradionellt utförande där man utgår från att komma orginalet så nära som möjligt eller göra så som det en gång varit.

Kakel/klinker/sten med tillhörande våtrumsdokumentationer samt även handslaget kakel med en personlig inriktning.

Företaget är medlem i sveriges stenindustriförbund samt per (bkr) gällande våtutrymmen.

Certifikat finns för höghöjds arbeten med tillhörande riskaanlyser för att förebygga olycksrisker.

Heta arbeten.

Copyright © Gullbergs Sten & Fasadvård AB. Alla rättigheter reserverade. | Webbutveckling av Webino.